گردآفرید – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 19) -کتاب رنگ آمیزی

قیمت پشت جلد این کتاب 5,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 1,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

گردآفرید زنی جنگاور ودرعین‌حال زیبا روی و باهوش بود. وقتی سهراب با سپاه تورانیان به مرزهای ایران رسید و نگهبان قلعۀ سپید، به نام هزیر از او شکست خورد همۀ سربازان ترسیده و نا امید درون قلعه نشستند…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

موجود در انبار