کمیک کمان سورن سرای سرداران

قیمت پشت جلد این کتاب 60,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 21,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

کمان سورن از مجموعه کتاب های یرداران نامی است که به منظور آشنایی با اساطیر تهیه شده است،که در کتاب نخست آن سورنا سردار نامی ایرانی را در دلاوری ها و حماسه آفرینی های تاریخی خود، همراهی می کنیم و از زندگی پر افتخار و پر حادثه ی وی الگو خواهیم گرفت و به نژاد ایرانی خود بخاطر حضور سردارانی شجاع چون سورنا، افتخار خواهیم کرد.

موجود در انبار