کاوه آهنگر – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 13) -کتاب رنگ آمیزی

قیمت پشت جلد این کتاب 5,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 1,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

کاوه یک آهنگر ساده بود که در پایتخت ایران زمین زندگی می کرد. او ده پسر داشت که در دوران پادشاهی ضحاک یکی پس از دیگری به دربار برده شده بودند تا از مغز سرشان برای مارهای ضحاک خوراک درست شود. …
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

موجود در انبار