و باز هم سفر

قیمت پشت جلد این کتاب 45,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 15,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

چرا فکرمیکنی راه ما یکی است. تو میخواهی خودت را بشناسی اما من میخواهم دنیا را بشناسم. این دو جاده یکی است؟ نمیدانم. فقط میدانم جاده ای که ما را به خودمان می رساند گاهی سخت‌تر، تاریک‌تر و دشوارتر است. گاهی رسیدن و عبورکردن از کوهی بزرگ به مراتب ساده‌تر از رسیدن به خود است. جاده ای که ما را به خودمان می‌رساند گاهی آن‌قدر تاریک و خطرناک است که می‌توانی درآن گم شوی.

در انبار موجود نمی باشد