کمیک – نبرد بستان

قیمت پشت جلد این کتاب 15,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 5,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

ولش کن سلمان بزار بره زخمیه…

در عملیات ثامن الائمه نیروهای ایرانی موفق شدند جبهه شرقی رود کارون را پاک سازی کنند و ارتش عراق راغ بیرون برانند؛اما همچنان بخش های مهمی در اشتغال ارتش متجاوز عراق است.

بخش های غربی رودخانه کارون،بستان،سوسنگرد و خرمشهر و همچنین منطقه غرب رودخانه کرخه هنوز در دست عراقی ها است. عملیات طریق القدس در صورت پیروزی، بخش بزرگی از زمین های اشغال شده را باز می گرداند…

موجود در انبار