رمان مقابله با پیمان شوم

قیمت پشت جلد این کتاب 25,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 8,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

رمان مقابله با پيمان شوم، به وقايع سال هاي پاياني زندگي رسول خدا(ص) اختصاص دارد. نويسنده، اين قسمت را با داستان خيانت يهوديان «بني نضير» در مدينه و اخراج آنها از اين شهر، بر اساس پيماني که با پيامبرخدا(ص) بسته بودند، آغاز مي کند. فصل هاي پاياني کتاب، به واپسين ماه هاي حيات رسول خدا(ص) و وقايعي که در اين مدت روي داده است، اختصاص دارد.

.هدف داوود امیریان از نگارش این کتاب معرفی شخصیت های اسلامی برای کسانی است که می خواهند از انسان های خدایی، نشانه بگیرند….این کتاب جلد اول از مجموعه سه جلدی یاران پیامبر می باشد.

مجموعه یاران پیامبر شامل سه عنوان کتاب تاریخی و داستانی جذاب به شرح زیر است:

جلد اول: در مصاف گرگ ها
جلد دوم: شهری پر از مهربانی و مبارزه
جلد سوم: مقابله با پیمان شوم