مجموعه 3جلدی کمیک زندگی زال – جلد سخت

قیمت پشت جلد این کتاب 105,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 36,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

این مجموعه شامل سه عنوان کتاب است که زندگی پر فراز و نشیب زال را شرح می دهد.
زال و سیمرغ داستان تولد زال و بزرگ شدن آن توسط سیمرغ؛
و زال و رودابه جلد یک و دو، ماجرای آشنایی زال و رودابه از دو سرزمین مختلف را شرح میدهد.
هر کدام از این داستان ها ماجراهایی عاشقانه و بسیار ماجراجویانه از این اسطوره شاهنامه است.