کمیک رستم در هفت خوان جلد 2

قیمت پشت جلد این کتاب 30,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 10,500 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

قسمت دوم: اژدهای نامرئی و زن جادوگر

هفت تله در راه تنها “امید” ایران طراحی شده‌ است؛ از زیباروی مسحورکننده تا اکوان دیو! رستم تنها یک یار برایش باقی مانده: “رخش”. مسیر اما بسیار ترسناک است. از یک سو با اژدهایی نامرئی و صحرایی سوزان طرف است و از سوی دیگر با جادوگری زیبا و فریب‌کار که می‌خواهد او را به دائم شیطان بیاندازد. با گذشتن از همه این‌ها تازه رستم و اسبش به سرزمین عجیب دیوها وارد می‌شوند.

موجود در انبار