مجموعه سی جلدی آشنایی با قهرمانان شاهنامه به همراه رنگ آمیزی – انتشارات خراسان

قیمت پشت جلد این کتاب 120,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 42,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

مجموعه قهرمانان شاهنامه از 30 عنوان کتاب 8 صفحه ای مجزا تشکیل شده است. داخل کتاب از سه صفحه تصویر رنگی به همراه توضیح کوتاه در مورد آن شخصیت وجود دارد و چهار صفحه قابل نقاشی برای کودکان وجود دارد.در این کتاب سعی شده به ساده ترین شکل ممکن شخصیت ها معرفی شوند و کودکان با رنگ آمیزی تصاویر کتاب ارتباط حسی بیشتری با شخصیت های شاهنامه کسب میکنند.

موجود در انبار