قهرمانان المپ – نشان آتنا

قیمت پشت جلد این کتاب 25,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 8,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

بالاخره وقت اون رسید که رومی ها و یونانی ها با هم متحد بشن! پرسی جکسون، هیزل و فرانک قصد دارند دروازه های مرگ رو پیدا کنند و ببندند.
آنابث و دوستانش در کمپ ژوپیتر فرود آمدند. آنابث رازی از سمت مادرش دارد. رازی از الهه جنگ و خرد (آتنا)
نشان آتنا را دنبال کن. انتقام مرا بگیر!
از طرف دیگر دورگه ها نیز قصد دارند به رم برسند!
ماجرا های “نشان آتنا” نیز همچون قسمت های دیگر این مجموعه پر از فداکاری ها و خطرات . ماجراهای هیجان انگیز است.

در انبار موجود نمی باشد