قهرمانان المپ – خون المپ

قیمت پشت جلد این کتاب 25,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 8,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

در آخرین قسمت مجموعه قهرمانان المپ، بزرگ ترین گرد همایی اشباح خبیث رخ میدهد. هزل خبر این اتفاق را به جیسون می دهد. خدمه کشتی آرگو کار سختی در پیش دارند. اشتباه آن ها ممکن است کار تمامی دنیا را به پایان برساند!

در انبار موجود نمی باشد