فه فه بیا خوشحالم کن – مهارت های زندگی

قیمت پشت جلد این کتاب 20,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 7,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

مجموعه داستان هشت جلدی فه فه زرافه مناسب کودکان با آموزش و یاد دهی مهارت های لازم زندگی، فضایی مهیج و جذاب برای کودکان تنظیم کرده است.

فه فه بیا خوشحالم کن – جلد دوم از این مجموعه است که با داستان جذابی همراه است.

در انتها و در جلد هشتم فه فه بعد از گذر کردن از ماجرا های طولانی با اتفاق تازه ای در زندگی خود مواجه می شود.

یک عالمه دوست!

نویسنده این مجموعه، خانم لاله جعفری از نویسندگان برجسته کشورمان در حوزه خردسال هستند که با تصویرگری بی نظیر خانم غزاله بیگدلو، جذابیت این مجموعه کتاب دوچندان شده است.

موجود در انبار