داستان علمی تخیلی شکست مطلق – پیروزی مطلق

قیمت پشت جلد این کتاب 30,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 10,500 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

موضوع این رمان علمی تخیلی درباره سه تمدن، با یک میلیون سال نوری فاصله از یکدیگر است! این سه تمدن با تفاوت های شدید علمی و فن آوری به هم میرسند. بی نام ها با عمر ابدی، انسان ها با قوت و ضعف خود و موجودات بدوی.
حاصل این رو در رویی چه خواهد بود؟ پیشرفت یا جنگ و ویرانی؟
داستان شکست مطلق – پیروزی مطلق به قلم جذاب محمد قصاع برگزیده هیئت داوران انجمن فیزیک ایران شد.

موجود در انبار