شاه دزد

قیمت پشت جلد این کتاب 25,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 8,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

کورنلیا فونکه نویسنده محبوب و مشهور سیاه قلب بار دیگر برای نوشتن کتاب شاه دزد برنده ی دو جایزه بمبئی و روزویتا شد.

داستان زندگی دو برادر یتیم است که برای آزادی و زندگی خود شجاعانه می جنگند و فضای این کتاب استقلال و ناامید نشدن را به نوجوانان آموزش می دهد.

در انبار موجود نمی باشد