سورنا سردار خستگی ناپذیر جلد سخت

قیمت پشت جلد این کتاب 40,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 14,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

آتشبار ها را آماده کنید…!

مجموعه چهار جلدی سرداران نامی ایران برای حفظ و جلوگیری از فراموش شدن نام و یاد اساطیر پر افتخار ایرانی تهیه و تنظیم شده است.

محمود برآبادی با نوشتن کتاب سورنا سردار خستگی ناپذیر قصد داشته تا کودکان و نوجوانان را با دلاوری ها و اقتدار سورنا سردار پر افتخار ایرانی آشنا کند و سعید رزاقی با تصویرگری زیبا و جذاب به درک و ارتباط گیری مخاطب با این داستان کمک بسیاری کرده است.