رستم در هفت خان (جلد یک) – جلد سخت

قیمت پشت جلد این کتاب 35,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 12,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

قسمت اول: ماموریت غیرممکن نجات ارتش ایران

اهریمن برای نابودی ایران نقشه‌ای بی‌نقص کشیده است. در جلد اول رستم در هفت خوان می‌بینیم که ارتش ایران در یورشی برای کشوگشایی در مرزهای شمالی سراپا کور شده‌اند و پادشاه کیکاووس تمام هوش و ذکاوتش را به چشمان جادوگری باخته! این اتفاق‌ها باعث می‌شود دستان (پدر رستم) با ارتشی بزرگ راهی مرزهای غربی شود چون می‌ترسد که دشمن از این موضوع باخبر شود و به ایران هجوم بیاورد. از سوی دیگر رستم و رخش، اسبش، راهی مسیر عجیب‌وغریب نجات ارتش ایران می‌شوند.