حکیم ابوالقاسم فردوسی – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 1) -کتاب رنگ آمیزی

قیمت پشت جلد این کتاب 5,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 1,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

فردوسی سرودن شاهنامه را در چهل سالگی شروع کرد. او قصد داشت با این کار یاد گذشتگان را زنده نگه دارد…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت بزرگوار آشنا کند.

موجود در انبار