کمیک – جنگ نفت کش ها

قیمت پشت جلد این کتاب 15,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 5,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

قایق های ایرانی رو بذارین به عهده من…

در سال های میانی جنگ، نبردهای دریایی در خلیج فارس شدت می گیرد.هر دو کشور ایران و عراق نیاز وافری به صدور نفت خود برای ادامه نبرد دارند؛ اما با هوشیاری نیروهای ایرانی، علاوه بر مشکلات در صادرات نفت، اکنون عراق به سختی می تواند از راه دریا کمک های تسلیحاتی خود از غرب را دریافت کند…