بن بست

قیمت پشت جلد این کتاب 40,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 14,000 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

اِرین جیدلَنگ نویسنده ماهر این رمان تحت تاثیر نوجوانی خود این داستان را نوشته و در این داستان از مشکلات نوجوانان صحبت کرده است.

در انبار موجود نمی باشد