کمیک – بر بال سرنوشت

قیمت پشت جلد این کتاب 15,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 5,250 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

اگر مسعود اومد، بهش نگین من زخمی شدم. دو روز نشده بر می گردم…

عباس مدتی است به دلیل جراحت های شدید در بیمارستان صحرایی بستری شده است. در این مدت هروقت به هوش آمده، فقط اسم برادرش مسعود را به زبان آورده است. بالاخره بعد از یک هفته، یکی از هم رزم هایش او را پیدا می کند و درباره ی مسعود و عملیاتی که قرار است تا چند روز دیگر انجام شود صحبت می کند.

حرف های او عباس را نگران می کند و با وجود زخم ها و جراحت های زیاد تصمیم می گیرد کاری بکند….

موجود در انبار