الی عزیز

قیمت پشت جلد این کتاب 6,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 2,100 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

مورپورگو لقب‌ «سومین‌ نویسنده‌ی‌ کودکان‌» را کسب‌ کرد.

به‌ نوشته‌ی‌ «گاردین‌» مورپورگو تاکنون‌ بیش‌ از 90 کتاب‌ نوشته‌ که‌ برخی‌ به‌ صورت‌ فیلم‌ درآمده‌اند. بعضی‌ از آثار او به‌ چند زبان‌ ترجمه‌ شده‌اند.

در ایران‌ سه کتاب‌ از او خوانده‌ایم‌: «زنگبار» که‌ جوایز بسیاری‌ کسب‌ کرده‌ و «چرا وال‌ها به‌ ساحل‌ آمدند» و داستان الی عزیز نیز به همان اندازه جذاب و مورد توجه است.

در انبار موجود نمی باشد