اسفندیار – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 4) -کتاب رنگ آمیزی

قیمت پشت جلد این کتاب 5,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 1,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

او شاهزاده بود؛ پسر گشتاسپ شاه و ملکه کتایون. وقتی اسفندیار نوزاد بود، مادرش اورا به کنار چشمۀ آب‌حیات برد و در آن شستشو داد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

موجود در انبار