ارژنگ – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 30) -کتاب رنگ آمیزی

قیمت پشت جلد این کتاب 5,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 1,750 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

ارژنگ یکی از بزرگ‌ترین پهلوانان سرزمین دیوها بود. کسی که بردن نامش لرزه به اندام آدمیزادگان می‌انداخت. او زورمند و البته زورگو بود و همیشه دسته‌ای از دیوهای جنگجو او را همراهی می کردند…..
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

موجود در انبار