آسمان خیس

قیمت پشت جلد این کتاب 13,000 تومان است که ناشر 65 درصد آن را تقبل کرده و شما با پرداخت تنها 4,550 تومان میتوانید یک جلد از این کتاب را هدیه دهید

آسمان خیس مجموعه داستانی از پنج نویسنده‌ی آلمانی است. داستان‌های آلمانی امروز مثل تابلویی مدرنیستی ترکیبی است از رنگ‌ها و احساس‌های تند، همدلی‌های عمیق با روح‌های آزرده و خاکستری‌های روابط سرد و تنهایی همیشگی جوامع معاصر.

این پنج نویسنده، اشتام، هرمان، شولتسه، شلینک و آزدامار، هم گرایش‌های امروز ادبیات آلمانی را نشان می‌دهند و هم نماینده‌ی طبقه‌های مختلف جامعه آلمان هستند.

در انبار موجود نمی باشد